ETHOMM Budownictwo

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO

  • Generalne Wykonawstwo Inwestycji Budowlanych
  • Budowa obiektów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
  • Budowa obiektów biurowych, przemysłowych, magazynowych
  • Roboty ziemne, niwelacje terenu, wymiany gruntu
  • Nadzór Budowlany

ELASTYCZNOŚĆ I WYGODA

Wszelkie roboty budowlane prowadzimy na bazie ustalonego z Zamawiającym harmonogramu Prac.

Zakres robót obejmuje zgodnie z intencją Inwestora - stan SSO, stan SSZ lub Deweloperski.

Dodatkowe wsparcie

Jako ETHOMM podchodzimy kompleksowo do tematu budowy.

Doradztwo

Staramy dopasować się do Państwa wymagań podejmując się każdego wyzwania, bez względu na stopień skomplikowania konstrukcji oraz wizję zawartą w treści projektu. Szczegółowo omawiane zakresy prac oraz przyjęte technologie pozwalają nam dopasować się do Państwa oczekiwań, zaplanować harmonogram robót i ku satysfakcji Klienta zrealizować go terminowo.

Weryfikacja

Służymy Państwu pomocą już na etapie projektowania wymarzonego domu. Pomożemy przy wyborze rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz podejmiemy wyzwanie znalezienia najlepszego kryterium, które to w przypadku optymalizacji konstrukcji oznacza minimalizację kosztów wykonawczych obiektu. Pod pojęciem optymalizacji poza w/w kryteriami mamy na myśli analizę rozwiązań konstrukcyjnych przyjętych w projekcie wyjściowym, a następnie zaproponowanie rozwiązań alternatywnych, obniżających koszty budowy.

Nadzór budowlany

Oferujemy Państwu usługi kierownika budowy, posiadających uprawnienia budowlane, kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w budownictwie indywidualnym , jak i w realizacji większych inwestycji. Zapewniamy również osobę inspektora nadzoru w przypadku wymaganego prawem budowlanym jego ustanowienia w ramach prowadzonej Inwestycji.

Współpracujemy z zaufanymi markami